Részvételi feltételek Nyerj Campus Fesztivál bérletet a Hajdujobs.hu állásportállal játék

Játékszabályzat (Részvételi feltételek)

Jelen játék szabályzat az IM-Digital Kft által üzemeltetett hajdujobs.hu weboldalon megjelenő Nyerj Campus Fesztivál bérletet a Hajdujobs.hu állásportállal játékra vonatkozik.

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevő személyek


A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött és Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az IM-Digital Kft és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek hozzátartozói.


2. A játék időtartama, nyeremények, részvétel feltételei


A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy,
aki az adott játék lezárása előtt (lásd alább) a www.hajdujobs.hu honlapra látogat és ott:

- helyesen válaszol a feltett kérdésre

- email címét megadja, hogy értesíthessük


Nyeremények:

Nyertesenként 1 Campus Fesztivál bérlet


2 nyertest sorsolunk, akik 1-1 bérletet nyernek, amely a 2013. július 17-20 között zajló Campus Fesztiválra való belépésre jogosít. 

A nyertesekre ugyanazok a jogok és szabályok vonatkoznak, mint a fesztivál többi résztvevőjére.


A játék lezárásának időpontja: 2013. július 13. 24:00


A sorsolás időpontja: 2012. július 14. 12 óra.


A nyeremény másra át nem ruházhatóak. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.

 

 


3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele


A nyertest a regisztráció során megadott email címen a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük.


Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.


A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.
A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.


Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.